Kent u al de voordelen van conditiemeting volgens NEN2767?

Gebouwen, infrastructuur, installaties, .. kortom “assets”, slijten voortdurend. Ze ervaren slijtage op door gebruik en door blootstelling aan weer en wind. Daarom is het belangrijk om een tijdige en gerichte inspectie te voorzien, zodat escalatie van onderhoudskosten of vroegtijdig disfunctioneren van assets voorkomen wordt.

Elke asset-beheerder kent de noodzaak van onderhoud en daarmee de behoefte aan objectieve gegevens over de technische toestand van zijn assets. Maar hoe meet u de conditie van een asset? En hoe zorg u ervoor dat iedereen dit op dezelfde objectieve manier doet?

2022-06-01_12-46-26
opening schouw bovenaan drone

Wat biedt BriskSky-ACEG?

BriskSky-ACEG biedt u conditiemeting conform de NEN 2767.

Conditiemeting volgens NEN 2767” is een gestandaardiseerde inspectiemethode die toelaat om de technische toestand van assets op een transparante en objectieve wijze te bepalen en eenduidig vast te leggen. De NEN 2767 is een breed omarmde norm binnen de vastgoed- en infrasector.

Tijdens een NEN 2767-conditiemeting verzamelen de inspecteurs van BriskSky-ACEG informatie over de bouwdelen en worden de gebreken nauwkeurig geïnventariseerd en geïnspecteerd. Op die manier krijgt u tijdig inzicht in de ernst, de intensiteit en de omvang van waargenomen gebreken.

Daarnaast ontwikkelt BriskSky-ACEG samen met u volgende inzichten;

  1. Een risicoanalyse met de risico’s die ontstaan wanneer deze gebreken niet of te laat hersteld worden en welke ongewenste effecten ze hebben op bepaalde prestatie-eisen.
  2. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijhorende periodische inspecties

Wat zijn uw voordelen?

  • U krijgt een haarscherp beeld op de conditie van je asset, hoe die invloed uitoefent op de prestaties én welke herstellingen en bijhorende kosten zich opdringen op korte, middellange en lange termijn.
  • U beschikt over een professioneel, onderbouwd meerjarenonderhoudsplan, waarbij kosten en risico’s afgestemd zijn op de strategie van uw organisatie.
shouw

Ontdek waar BriskSky-ACEG conditiemeting volgens NEN2767 heeft toegepast

"Wij waren positief verwonderd over de inhoud en de kwaliteit van het inspectierapport van BriskSky-ACEG. Het maakte ons bewust van de reële toestand van de conditie van het gebouw waarover wij een heel ander beeld hadden."

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u vrijblijvend meer info over één van onze services?
U kan ons steeds bereiken via services@brisksky-aceg.be of +32 471 51 23 18.

Stel uw persoonlijke vragen rond conditiemeting volgens NEN2767 hier