Hoe zit het met de conditie van uw schouw?

Schouwen, die onlosmakelijk aan de procesindustrie verbonden zijn, voeren het er ook gassen af. De inwendige liner kan beschadigd geraken en hierdoor de constructie aantasten. Ook door wind en regen hebben ze het zwaar te verduren. De windvang of ladder elementen kunnen door erosie loskomen en zo een onverwacht gevaar vormen voor mensen rondom. Daarom hebben schouwen regelmatig een inspectie nodig. Niet evident als je weet dat ze tientallen meters hoog zijn, soms zelfs meer dan 100m. 

Daarnaast staan schouwen ook regelmatig midden in de fabriek, omgeven door tal van andere installaties. Dit maakt ze moeilijk bereikbaar en dus moeilijk te inspecteren. Enkel tijdens een turn-around van de productieplant, wanneer de productie volledig stilligt, kan men de schouw veilig betreden en onderhouden. Een onvoorziene shutdown van uw schouw kost heeft een grote impact op uw productie. Samen met BriskSky-ACEG kan u dit risico efficiënt voorkomen!

shouwe thermo foto

Ons aanbod

BriskSky-ACEG voert op regelmatige basis ‘Risk Based Inspections’ voor u uit, volgens een op maat gemaakt inspectie scenario per schouw. 

De data worden vervolgens door BriskSky-ACEG omgezet tot een gedetailleerd inspectierapport. Als alternatief worden dan gedetailleerde 3D-modellen ontwikkeld, al dan niet geanalyseerd met behulp van artificiële intelligentie, qua conditie gerapporteerd volgens NEN2767 en ontsloten via een interactief ‘Asset Integrity Management’ (AIM) systeem.

Ruim voor een turn-around heeft u een haarscherp beeld op de totale scope van al de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Zo kan u tijdig bestellingen plaatsen, mankracht mobiliseren en alle werkzaamheden binnen de beschikbare tijd en kosten uitvoeren.

Wat zijn uw voordelen?

 • De inspectie van de schouw kan plaatsvinden tijdens productie. 
 • Deze in-service inspectie brengt geen mensen in gevaar, vereist geen complexere noodscenario’s, is 80% sneller dan een traditionele inspectiemethode en kost de helft minder dan een traditionele inspectie.
 • De grote hoeveelheid aan zeer gedetailleerd beeldmateriaal geeft een volledig beeld van de status van de schouw. Dit laat toe om inspectiepunten die initieel niet voorkwamen in het inspectiescenario nadien toch te analyseren.
 • Door de gedigitaliseerde inspectiedata worden nieuwe analysetechnieken mogelijk: Digitaal rapporteren, 3D-modellering, artificiële intelligentie analyse (vervorming, roest, .. enz), conditie rapportering volgens NEN2767 en ontsluiting via een interactief ‘Asset Integrity Management’ (AIM) systeem.
 • De inspecteur kan live meekijken vanuit [ons mobiel kantoor] en kan hierdoor de inspectie bijsturen.
opening schouw bovenaan drone
schouw wide

De mogelijkheden van BriskSky-ACEG:

 • Visuele inspecties met een resolutie tot 0,25 mm/px;

 • Defecten geolokaliseren tot op 2 cm nauwkeurig;

 • Uiterst scherpe en stabiele videobeelden opnemen in UHD: 4K (4096×2160) tot 25 fps;

 • Uiterst snelle videobeelden opnemen in HD tot 120 fps (voor o.a. trillingsanalyse);

 • Nauwkeuriger thermisch inspecteren tot 0,015° K;

 • Het warmtebeeld precies over het visuele beeld plaatsen;

 • 400 verschillende soorten koolwaterstofgas vlekken visualiseren met een OGI-camera;


Contact

Heeft u nog vragen of wilt u vrijblijvend meer info over één van onze services?
U kan ons steeds bereiken via services@brisksky-aceg.be of +32 471 51 23 18.

Schouw inspectie aanvragen?